Pomiary rezystancji uziemienia – Warszawa – mazowieckie

W naszej ofercie:

Pomiary rezystancji uziemienia
Na czym polegają pomiary rezystancji uziemienia?
Bezpieczeństwo budynków i znajdujących się w nim instalacji elektrycznych ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Z tego względu regularne mierzenie poziomu uziemienia jest konieczne – wymaga tego także prawo budowlane.

Pomiary rezystancji określają największą możliwą wartość uziemienia, która powinna spełniać warunki ochrony przeciwporażeniowej i pozostałych z nią związanych. Otrzymanie wyników jest uzależnione od wielu czynników takich jak:

– otoczenie budynku,

– rodzaj i skład gleby,

– wykorzystywane uziemienie

oraz podobne. W związku z tym pomiarami rezystancji uziemienia powinny zająć się osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz sprzęt. Zazwyczaj uziemienie składa się z kilku elementów tworzących całość zwaną układem uziomowym. Przewód łączący naelektryzowane ciało z ziemią pozwala na oddawanie i przyjmowanie ładunków elektrycznych, aby następnie ulec zobojętnieniu.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu mogą stać się potencjalnym zagrożeniem. Dlatego też zaleca się przeprowadzanie pomiarów nie rzadziej niż raz w roku zwłaszcza w miejscach, w których przebywają duże grupy ludzi (biura, budynki użyteczności publicznej, ośrodki medyczne itd.) lub przechowuje się substancje potencjalnie niebezpieczne (np. stacje paliw, różne hale produkcyjne i inne zakłady pracy).

Pomiary wykonają profesjonaliści
Korzystając z naszych usług, można mieć pewność, że pomiary rezystancji uziemienia zostaną przeprowadzone w sposób fachowy i zgodny z normami prawa budowlanego. W pracy korzystamy z nowoczesnych przyrządów, które dają dokładne wyniki parametrów uziemienia. Po ich analizie wydajemy ocenę stanu technicznego pod kątem spełniania wymagań prawnych dotyczących ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej oraz odgromowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego wszystkich zainteresowanych profesjonalnymi pomiarami rezystancji uziemienia. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i zarezerwujemy termin wizyty.