Pomiary rezystancji uziemień odgromowych – Warszawa – mazowieckie

W naszej ofercie:

Pomiary rezystancji uziemień odgromowych
Instalacja odgromowa pomaga chronić obiekt przed następstwami ewentualnych wyładowań atmosferycznych, a także wpływa na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych. Zaleca się przynajmniej raz na pięć lat przeprowadzić pomiary rezystancji uziemień odgromowych. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo usługę, która pozwala sprawdzić skuteczność uziemienia na podstawie obowiązujących norm i procedur.

Kontrola instalacji wymaga wysokich kwalifikacji. Mamy szeroką wiedzę w zakresie nowoczesnych metod oraz sposobu wykonywania testów. Wszystkie próby przeprowadzane są przy użyciu profesjonalnego sprzętu, który zapewnia sprawne i przede wszystkim pewne pomiary rezystancji uziemień odgromowych. Korzystamy z nowoczesnych mierników, dzięki czemu wskazywane parametry są dokładne. Dysponujemy wszelkimi koniecznymi uprawnieniami, a po każdym badaniu wydajemy odpowiedni protokół. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu i wyboru dostępnej usługi w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w Państwa budynku.