Instalacje i pomiary elektryczne Warszawa – mazowieckie

W naszej ofercie:

Pomiary i instalacje energetyczne Warszawa
Nasza firma służy pełnym wsparciem w zakresie, montażu i naprawy instalacji elektrycznych. Instalacje wykonujemy we wszystkich rodzajach obiektów. Realizujemy zlecenia w domach, firmach, sklepach i zakładach przemysłowych. W ramach świadczonych usług elektrycznych zajmujemy się układaniem kabli i przewodów oraz montażem rozdzielnic elektrycznych, gniazd i opraw oświetleniowych. Służymy fachową pomocą przy systemach alarmowych oraz instalacjach teletechnicznych.

Każda wykonana lub modernizowana instalacja elektryczna przed oddaniem do użytku musi zostać sprawdzona pod względem bezpieczeństwa. Do tego celu służą właśnie pomiary elektryczne wykonywane z wykorzystaniem wysokiej klasy mierników.

Wykonujemy pomiary elektryczne:
Pomiary rezystancji izolacji
Pomiary ciągłości przewodów oraz połączeń wyrównawczych
Pomiary rezystancji uziemienia
Pomiary impedancji pętli zwarcia
Pomiary rezystancji uziemień odgromowych
Badania skuteczności urządzeń ochronnych
Pomiary natężenia oświetlenia

Profesjonalne pomiary elektryczne w Warszawie
Pomiary elektryczne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, które ustalane są przez odpowiednie prawo. Przepisy dotyczą zarówno sprawdzeń odbiorczych, jak i okresowych oraz precyzują, jak powinno wyglądać ich protokołowanie. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty, pozwalające nam na dokonywanie wyszczególnionych w ofercie pomiarów.

Prawo jasno wskazuje, że instalacja powinna być sprawdzona nie tylko przed oddaniem do użytku, ale także w trakcie montażu. Uzyskane wyniki należy porównać z normą PN-IEC 60364, co pozwala stwierdzić, czy jej kryteria zostały spełnione. Pomiary elektryczne przeprowadza się także w przypadku rozbudowy już istniejącej instalacji.

Podczas pracy zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa, dbając o to, aby nie stworzyć żadnego zagrożenia dla przebywających w pobliżu osób bądź zwierząt. Czuwamy również nad tym, by nie uszkodzić budynku, w którym wykonujemy prace, kiedy instalacja wykazuje odchylenia od normy.

Usługi na najwyższym poziomie
Jeżeli chodzi o pomiary elektryczne Warszawa jest miastem, w którym wykonaliśmy z powodzeniem wiele zleceń. Działamy również na obszarze całego województwa mazowieckiego. Dojeżdżamy we wskazane przez klienta miejsce z własnym sprzętem.

Stan instalacji elektrycznej może bezpośrednio wpływać na zdrowie i życie mieszkających w budynku osób. Tym bardziej że z reguły działa ona nieprzerwanie przez całą dobę. Z tego powodu bardzo ważne są regularne kontrole oraz pomiary, które pozwolą uniknąć niespodziewanych awarii.

Wśród naszych usług znajdują się również pomiary natężenia oświetlenia. Przepisy określają, jakie rodzaje oświetlenia oraz stopień ich natężenia powinny znajdować się w miejscach pracy. Nieodpowiednie oświetlenie może zwiększać poczucie zmęczenia i przyczyniać się do powstawania wad wzroku. Dlatego tak istotne jest jego okresowe sprawdzanie. Badamy też instalacje pod kątem odprowadzania ładunków elektrycznych i wykonujemy pomiary związane z ochroną przeciwporażeniową.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług mieszkańców i firmy działające na terenie miasta stołecznego Warszawa oraz okolic.