Pomiary impedancji pętli zwarcia – Warszawa – mazowieckie 

W naszej ofercie:

Jak wygląda pomiar impedancji pętli zwarcia?
Wszystkie gniazdka elektryczne znajdujące się w danym budynku muszą zostać zmierzone pod kątem zabezpieczeń nadmiaroprądowych. Tego typu kontrola to, inaczej mówiąc, pomiary impedancji pętli zwarcia.

W uproszczeniu polega to na zmierzeniu czasu działania ochrony przeciwporażeniowej urządzenia elektrycznego. Odliczanie zaczyna się od momentu pojawienia się tzw. napięcia dotykowego. Im dłużej urządzenie zabezpieczające potrzebuje na reakcję na prąd zwarciowy, tym istnieje większe prawdopodobieństwo jego uszkodzenia lub po prostu nieprawidłowego funkcjonowania. Pomiary impedancji pętli zwarcia mają wykazać poprawność działania sieci elektrycznej. Dopuszczalny czas działania zabezpieczeń to 20 milisekund. Wszystko powyżej tego wyniku jest uznawane za nieprawidłowość i należy przeprowadzić naprawy mające na celu jego skrócenie.

Pomiar pętli zwarcia odbywa się przy użyciu specjalnego miernika. Aby zadziałał, należy przeprowadzić kontrolowane zwarcie w sieci – między przewodami fazowym i ochronnym. W konsekwencji niemal natychmiast powinno dojść do wyłączenia się instalacji elektrycznej.

Testy należy przeprowadzać na każdym gniazdku znajdującym się w budynku lub badanym pomieszczeniu. Najczęściej wykazują się one zróżnicowaną pętlą zwarcia, zwłaszcza jeśli posiadają odmienne parametry. Z tego względu nie można pominąć żadnego gniazdka elektrycznego podczas kontroli pomiarów.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług
Dysponujemy własnymi, wysokiej jakości urządzeniami służącymi pomiarom impedancji pętli zwarcia. Dają one wiarygodne wyniki w bardzo krótkim czasie, na podstawie których możemy sporządzić protokół stanu technicznego. Jest on tworzony z wyszczególnieniem norm wymaganych przez prawo budowlane. Po wykonaniu usługi otrzymają też Państwo zalecenia pokontrolne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, niezależnie od wyników testów.

Szczegóły dotyczące pomiarów udzielamy telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu, podczas którego można ustalić m.in. wycenę zlecenia.