Badania skuteczności urządzeń ochronnych – mazowieckie 

W naszej ofercie:

Urządzenia ochronne -badania skuteczności
Urządzenia ochronne zapobiegają wielu niebezpiecznym sytuacjom, a ich skuteczność zależy od technicznej sprawności. Nawet w nowej maszynie w krótkim czasie mogą nastąpić znaczące zmiany, dlatego kondycję poszczególnych elementów należy często weryfikować. Nasza firma oferuje staranne badania skuteczności urządzeń ochronnych oraz dokładny monitoring całego systemu elektrycznego w zaplanowanym terminie. Obowiązek dokonywania przeglądu spoczywa na pracodawcy lub użytkowniku sprzętu, a kontroli nie powinno się zaniedbywać.

Nasi pracownicy korzystają z wysokiej jakości narzędzi oraz mierników, dzięki czemu każdy pomiar jest wiarygodny. Zakres testów obejmuje sprawdzenie poprawności działania poszczególnych funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: sprawdzanie połączeń i prawidłowego działania przekaźników, przegląd okablowania, a także okolicy urządzenia. Wszystkie przeprowadzone przez nas badania skuteczności urządzeń ochronnych zakończone zostają sporządzeniem odpowiednich wniosków z kontroli.