Pomiary rezystancji izolacji – Warszawa – mazowieckie

W naszej ofercie:

Pomiary rezystancji izolacji
Dlaczego należy regularnie mierzyć rezystancję?
Częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych ustanawia prawo budowlane. Jest w nim mowa o okresowej kontroli zlecanej przez zarządcę lub właściciela budynku. W zależności od rodzaju pomieszczenia powinna się ona odbywać przynajmniej raz w roku lub raz na pięć lat. Pomiary rezystancji izolacji są szczególnie istotne w przypadku miejsc o wyziewach żrących, zagrożonych wybuchem lub pożarem, a także pomieszczeń, w których może zajść ryzyko zagrożenia życia przebywających w środku ludzi. W ostatnim przypadku istnieją 3 kategorie:

– ZL I, czyli budynki użyteczności publicznej mieszczące ponad 50 osób;

– ZL II, w skład których wchodzą budynki przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się;

– oraz ZL III, czyli szkoły, akademiki, biura, hotele, ośrodki zdrowia i punkty handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób.

Pomiary rezystancji izolacji pozwalają w porę wychwycić wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu, które w konsekwencji mogą stanowić zagrożenie życia lub zniszczenia mienia. Przyczyną utraty właściwości izolacji mogą być np. zbyt niskie lub wysokie temperatury, przepięcia, nadmierna eksploatacja urządzeń, uszkodzenia mechaniczne lub powstałe na skutek naturalnego zużycia.

Mierzenie poziomu izolacji służy do oceny zdatności i stanu technicznego aktualnej instalacji. Od wyników zależy decyzja o dalszej eksploatacji lub konieczności wymiany poszczególnych elementów.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług
Od blisko 30 lat zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem sieci energetycznych. W związku z tym zajmujemy się też pomiarami rezystancji izolacji. Nabyte doświadczenie pozwala na fachowe wykonanie usługi. Nasza kadra może przeprowadzić testy przeciwporażeniowe oraz przeciwpożarowe w Państwa firmie, domu lub na dowolnym terenie budowy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego wszystkich zainteresowanych mierzeniem rezystancji. Z chęcią wyjaśnimy szczegóły dotyczące usługi.